Om oss

       Om medling och IMSE


Medling är en fredlig metod som lämpar sig för alla former av konfliktlösning. Medling är ett frivilligt möte mellan tvistande parter tillsammans med en opartisk medlare. Medlaren hjälper parterna att kommunicera med varandra i syfte att uppnå förståelse och en lösning av konflikten. Nyckelord i medling är: förståelse, empowerment, frivillighet, respekt, dialog,          kommunikation.


IMSE är ett institut för utbildning i olika former av medling och har funnits sedan 2008. Vi har utbildat många av de medlare i brott som är aktiva i dag. Vi har även haft förmånen att få ge utbildningar i andra former av medling. Våra utbildningar blandar alltid teoretisk kunskap med diskussioner, praktiska övningar och rollspel.  Vi både anordnar utbildningar själva (Göteborg och Stockholm) och åker  till andra delar av landet på inbjudan.

Våra medlingsutbildningar bygger på kunskap, forskning, erfarenhet, demokratiska värderingar, inspiration och en djup dedikation att föra ut detta fredliga konfliktlösningsinstrument till myndigheter, kommuner, organisationer och företag såväl som andra intresserade.   


Vi som driver IMSE och utbildar i medling heter Eleonore Lind och Lottie Wahlin. Våra utbildningar gästas också av andra lärare och medlare.

 

NÅGRA ORD FRÅN KURSDELTAGARE

-"Engagerade & duktiga kursledare med mycket energi och intresse för ämnet""spännande diskussioner"

-"Lärande under hela tiden, bra planering"

-"Mycket bra föreläsare, kompetenta och mycket kunniga"

-"Bra med rollspel och analyser"

-"Bra att blanda teori och praktik"

-"Bra att träffa andra medlare/blivande medlare"

-"Bra med utrymme att ställa frågor som dök upp"


Eleonore Lind

har arbetat med medling som metod sedan i början av 90-talet: först i England och sedan 1998 i Sverige. Hon är utbildad till klinisk transaktionsanalytiker (psykoterapi) och medlare (Community Mediation). Sedan Eleonore återvände till Sverige har hon aktivt arbetat för att medling som metod ska spridas här. Mellan åren 2004 och 2007 var hon ansvarig för utbildning och metodutveckling nationellt vid Brottsförebyggande rådet i Stockholm. Eleonore har ett stort nationellt och internationellt nätverk genom att vara styrelseledarmot i European Forum for Restorative Justice och hon har tidigare suttit i styrelserna för  Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering, 2000–2004 (ordförande 2003–2004) och Nordiskt Forum för Medling och Konflikthantering, 2002 -2004. Eleonore arbetar även med grannmedling och har tidigare arbetat med projektet "Dialog och medling efter allvarliga brott" i Västra Götaland.


e-post: eleonore@eleonorelind.se 


Lottie Wahlin

är Fil.dr. i sociologi och har arbetat med forskning och utredning inom det kriminologiska fältet sedan 1990. Mellan år 2003 och 2007 arbetade hon med Brottsförebyggande rådets medlingsuppdrag, där hon främst ansvarade för kvalitetsutveckling av medling i landet. Lottie forskar om medling och är medförfattare till flera forskningsrapporter och artiklar. Hon arbetar också som lektor vid Högskolan i Gävle, avdelningen fär kriminologi och socialt arbete. Lottie arbetar även med coaching, sorgbearbetning, Livsorientering och utbildning inom området personlig utveckling.


e-post: lottie.wahlin@socarb.su.se