Utbildningar

       Medling vid brott

Sveriges kommuner är sedan 1/1 2008 skyldiga att kunna erbjuda medling vid brott till alla unga gärningspersoner under 21 år. Medling vid brott är en del i det svenska rättssystemet och samtliga berörda myndigheter och den lokala medlignsverksamheten behöver samverka för att medling ska kunna bedrivas på ett kvalificerat och rättssäkert sätt.
Grundutbildning för medlare

Fyra dagars grundutbildning i medling vid brott (2x2) för dig som ska arbeta som medlare. Utbildningen ges i Göteborg HT-23.

För mer information och anmälan: info@medlarutbildning.com

Datum VT-24: Del I 28-29 februari   Del II 20-21 mars

Pris: 11.200, exkl moms


Basutbildning för lekmän

En 2 dagars förkortad medlarutbildning för dig som ska arbeta som lekmannamedlare.

Pris: 6. 000 kr exkl moms. Ges på begäranVidareutbildning med certifiering

En 4 dagars vidareutbildning för medlare som vill fördjupa sig i medling, bli certifierade och själva kunna utbilda och handleda lekmän.

Utbildningen innehåller bl.a.: analys av medling som metod – metoden fördjupas genom att analysera delar från inspelade medlingsmöten. vi tar även upp medling vid allvarliga brott och medling med flera brottsoffer och gärningspersoner. I utbildningen ges fördjupad kunskap om Reparativ rättvisa, grundkunskap i kriminologisk teori och viktimologi.  Till del II skriver deltagaren ett kortfattat s.k. paper om hur en särskild medling hanterades.

Tid: 2+2 dagar.

Pris: 11.200 kr, exklusive moms. Ev. resa och uppehälle tillkommer
Medling i skolan

Skolan är en egen värld och där olika slags konflikter lätt uppstår: mellan elever, mellan olika personalgrupper, mellan elever och personal etc. Det här är en 5 dagars utbildning för dig som arbetar i skolan och vill lära dig mer om konflikter och olika former av konflikthantering. Utbildningen innehåller bl.a. kunskap om konflikter och konflikthantering, medlingens historik, medling vid brott (inkl lagar och regleringar), skolmedling, elevmedling, peacemaking och organisation kring medling. Utbildningen passar skolans alla personlagrupper.

Tid: 5 dagar

Pris: 11.200 kr, exkl moms per deltagare. Kursmaterial samtingår.

För en hel skola eller flera skolor som vill bjuda in oss, kontakta oss för offert. Vi utbildar grupper på mellan 6 och 16 personer.


Medling som metod

En 2 dagars utbildning i att praktiskt kunna använda medling som verktyg vid olika typer av konflikter. Det kan exv. handa om konflikter på arbetsplatser, mellan grannar eller andra tvistande parter. Utbildningen är lämplig för chefer, HR-personer, hyresvärdar, coacher, arbetsförmedlare och andra intresserade.

Tid: 2 dagar

Pris: 7.500 kr, exkl moms per deltagare. Kursmaterial ingår. Ev. resa och uppehälle tillkommer.


I