Litteratur och länkar

       Litteratur och länkar


Matnyttig litteratur på svenska

Brottsförebyggande rådet, 1999. "Medling vid brott - gärningsmännen berättar." Beställs eller laddas ner som pdf genom www.bra.se


Brottsförebyggande rådet, 2000. "Medling vid brott. Slutrapport från en försöksverksamhet." Beställs eller laddas ner som pdf genom www.bra.se


Brottsförebyggande rådet, 2000. "Medling vid brott - brottsoffren berättar." Beställs eller laddas ner som pdf genom www.bra.se


Brottsförebyggande rådet, 2005. "Medling vid brott i Sverige under 2000-talet." förf. L. Wahlin. Beställs eller laddas ner som pdf genom www.bra.se


Brottsförebyggande rådet, 2007. "Medling i går, idag och imorgon. En kort skrift om medling." förf. L. Wahlin. Brottsförebyggande rådet. Beställs eller laddas ner som pdf genom www.bra.se


Brottsförebyggande rådet, 2007. "Medling vid brott – en sammanfattning av Brå:s femåriga regeringsuppdrag." Beställs eller laddas ner som pdf genom www.bra.se


Brottsförebyggande rådet, 2007. "Medling vid brott. En handbok." Red. L. Wahlin. Beställs eller laddas ner som pdf genom www.bra.se


Jacobsson M, Wahlin L & Andersson T, 2013. "Den svenska medlingsmodellen." Till nytta för brottsoffret?" gleerups förlag.


Jokinen H, 2011. "Medling vid brott. En begreppslig analys av en konfliktlösningsmetod i en senmodern tid." Doktorsavhandling, Åbo universitet.


Lind E, 2001. "Medkompis: medling och konflikthantering i skolan." Brain books


Lind E & Wahlin L, 2011. "Medling vid brott. Utbildningsmaterial för Grundutbildning i medling vid brott." Kompendium, beställs genom info@medlarutbildning.com


Marklund L, 2007. "Skolmedling i teori och praktik." Lic.avhandling. Uppsala universitet.


Marklund L, 2011. "Ett brott - två processer". Doktorsavhandling, Uppsala universitet.


Norman j & Öhman L, 2011. "Medling och andra former av konflikthantering." Iustus Förlag.


Rypi A & Burcar V, 2012."Medlingens moral, emotioner och mångfald." Bokbox Förlag


Rytterbro L, 2002. "Medling - möten med möjligheter: en analys av en nygammal reaktion på brott" Doktorsavhandling, Stockholms universitet.


Sehlin S, 2009. "Förebygger medling återfall i brott bland unga gärningsmän: En återfallsstudie av medlingsverksamheterna i Hudiksvall & Örnsköldsvik". Lic. avhandling, Umeå universitet.


Socialstyrelsen, 2012. "Medling vid brott avseende unga lagöverträdare." Förf. L Nilsson. Kan beställas eller laddas ner som pdf genom www.socialstyrelsen.se

Kontakta oss


e-post: info@medlarutbildning.com


Tel:

Eleonore Lind 0709-947435


Lottie Wahlin 0725-439814
Länkar till myndigheter, medlingsföreningar etc.:

www.aklagare.se


www.brottsoffermyndigheten.se


www.s-f-m.se 


www.n-f-m.org


www.medlingsstatistik.se


www.larareforfred.se