medlarutbildning.com


Medling som metod

2 dagar i Göteborg HT-21 


För mer information vänligen kontakta: Eleonore Lind

e-post: eleonore@eleonorelind.se 


Tel 0709 94 74 35Medlarutbildning: medling vid brott i Göteborg HT-21

Del 1: 15-16/9

Del 2: 13-14/10


För mer information och anmälan: info@medlarutbildning.com
Välkommen till Institutet för Medlarutbildning i Sverige
Vi erbjuder utbildningar och kurser i medling vid brott samt  skräddarsydda seminarier och kurser i andra former av medling (skolmedling, medling som metod och peacemaking circles).Få fart på medlingen i din kommun!


Boka oss för en inspirationsdag med uppföljning i din kommun! Vi hjälper er att utveckla ett bra lokalt samarbete mellan medlingsverksamhet och polis, åklagare, socialtjänst och kriminalvård