medlarutbildning.comGrundutbildning i medling vid brott


From VT-20 kommer grundutbildning att ges av Stockholms universitet, socialt arbete.

Datum: 27-27/4 resp. 27-27/5


https://www.socarb.su.se/utbildning/v%C3%A5ra-utbildningar/uppdragsutbildning/p%C3%A5g%C3%A5ende-och-kommande-kurser/uppdragsutbildning-grundutbildning-i-medling-vid-brott-1.478915


Välkommen till Institutet för Medlarutbildning i Sverige
Vi erbjuder utbildningar och kurser i medling vid brott samt  skräddarsydda seminarier och kurser i andra former av medling (skolmedling, medling som metod och peacemaking circles).Få fart på medlingen i din kommun!


Boka oss för en inspirationsdag med uppföljning i din kommun! Vi hjälper er att utveckla ett bra lokalt samarbete mellan medlingsverksamhet och polis, åklagare, socialtjänst och kriminalvård


COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS