Fler utbildningar

     


Peacemaking Circles
En fredlig och demokratisk väg till konflikt- och problemlösning i storgrupp. Kursen innehåller bl.a. grunderna i reparativ rättvisa, värderingar, konflikt, medicincirkeln samt att praktisk träna på att lösa ett aktuellt problem. 2 dagar.


Ges enbart på inbjudan, kontakta 


oss för offert.Föredrag
En hel eller halvdags föredrag om medling vid brott. Lämplig för t.ex. rättsväsendets olika myndigheter och aktörer, kommuner, brottsförebyggare, brottsofferstödjare, skolor, politiker o.s.v.

Ges enbart på inbjudan, kontakta oss för offert.

Inspirationsdag med uppföljning


Hjälp till kommuner och deras samverkansparter att få fart på medlingen. Vi hjälper er att utveckla ett gott samarbete kring medling. 1 dag för att bidra med kunskap och utveckla förståelse för varandras uppdrag samt utveckla hållbara rutiner, en dag för uppföljning och eventuella justeringar

Ges enbart på inbjudan, kontakta oss för offert.Copyright © All Rights Reserved