Utbildningar

       Medling vid brott


Sveriges kommuner är sedan 1/1 2008 skyldiga att kunna erbjuda medling vid brott till alla unga gärningspersoner under 21 år. Medling vid brott är en del i det svenska rättssystemet och samtliga berörda myndigheter och den lokala medlignsverksamheten behöver samverka för att medling ska kunna bedrivas på ett kvalificerat och rättssäkert sätt.


Grundutbildning för medlare


Fyra dagars utbildning för dig som ska arbeta som medlare (tjänstemanna- och lekmannamedlare). Du ges en god grund för medling vid brott. I utbildningen blandas teori och praktik genom föreläsningar, diskussioner, övningar och rollspel. Utbildningen innehåller bl.a. konflikthantering, lagen om medling vid brott,


värderingar kring medling och brott, brottsoffer- och gärningspersonsperspektivet, historik och utveckling av medling vid brott, reparativ rättvisa, avtal om gottgörelse samt myndigheternas roll i medling vid brott.


Tid: 2 + 2 dagar med ca en månads mellanrum

Pris: 10.200 kr, exkl. moms. Kursmaterial, för- och eftermiddagskaffe ingår. Kost och ev. logi tillkommer.


Basutbildning för lekmän


En 2 dagars förkortad medlarutbildning för dig som ska arbeta som lekmannamedlare.


Pris: 4. 500 kr exkl moms

Ges endast på inbjudanVidareutbildning med certifiering


En 4 dagars vidareutbildning för medlare som vill fördjupa sig i medling, bli certifierade och själva kunna utbilda och handleda lekmän.


Utbildningen innehåller bl.a.: analys av medling som metod – metoden fördjupas genom att analysera delar från inspelade medlingsmöten. vi tar även upp medling vid allvarliga brott och medling med flera brottsoffer och gärningspersoner. I utbildningen ges fördjupad kunskap om Reparativ rättvisa, grundkunskap i kriminologisk teori och viktimologi.  Till del II skriver deltagaren ett kortfattat s.k. paper om hur en särskild medling hanterades.


Tid: Två x två dagar.

Pris: 10.000 kr, exklusive moms. Inkluderar för- och eftermiddagskaffe. Kost, litteratur och ev. logi tillkommer.

Medling som metod

En 2 dagars utbildning i att praktiskt kunna använda medling som verktyg vid olika typer av konflikter. Det kan exv. handa om konflikter på arbetsplatser, mellan grannar eller andra tvistande parter. Utbildningen är lämplig för chefer, HR-personer, hyresvärdar, coacher, arbetsförmedlare och andra intresserade.

Tid: 2 dagar

Pris: 6.000 kr, exkl moms per deltagare. Kursmaterial samt för- och eftermiddagskaffe ingår. Uppdragsutbildning för företag, myndigheter, kommuner, nätverk o.s.v. som vill bjuda in oss, kontakta oss för offert. Vi utbildar grupper mellan 6 och 16 personer


Medling med inriktning mot nyanlända

2 dagar med medling som verktyg i konflikter mellan nyanlända, där konflikter kan uppstå p.g.a. språksvårigheter, kulturella skillnader, oro, rädslor, krigstrauman etc. Utbildningen riktas till den som arbetar med nyanlända eller flyktingfrågor

Tid: 2 dagar

Pris: 6.200, exkl moms. På inbjudan av en kommun eller dyl som står för lokal och omkostnader rabatteras priset för en grupp upp till 16 deltagare

Medling i skolan

Skolan är en egen värld och där olika slags konflikter lätt uppstår: mellan elever, mellan olika personalgrupper, mellan elever och personal etc. Det här är en 5 dagars utbildning för dig som arbetar i skolan och vill lära dig mer om konflikter och olika former av konflikthantering. Utbildningen innehåller bl.a. kunskap om konflikter och konflikthantering, medlingens historik, medling vid brott (inkl lagar och regleringar), skolmedling, elevmedling, peacemaking och organisation kring medling. Utbildningen passar skolans alla personlagrupper.

Tid: 5 dagar

Pris: 10.000 kr, exkl moms per deltagare. Kursmaterial samt för- och eftermiddagskaffe ingår.

För en hel skola eller flera skolor som vill bjuda in oss, kontakta oss för offert. Vi utbildar grupper på mellan 6 och 16 personer.

I

Copyright © All Rights Reserved